Tietoa uudistuksesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa, eli sote-uudistuksessa parannetaan ihmisten peruspalveluja. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle.

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on vajaalla 200:lla kunnalla tai kuntayhtymällä. Kuntien resurssit palvelujen järjestämisessä vaihtelevat merkittävästi.  Väestöryhmien väliset ja alueelliset hyvinvointi- ja terveyserot ovat edelleen suuret eikä asukkaiden yhdenvertaisuus palvelujen saannissa toteudu.

Tulevaisuudessa ikärakenteen heikentyminen lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ja kustannuksia. Tarvitsemme vahvemmat järjestäjät vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollosta siten, että asukkaiden oikeus saada palveluja toteutuu yhdenvertaisesti. Siksi vastuu palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta on tarkoitus siirtää 21 hyvinvointialueelle ja Helsingille. Jatkossa hyvinvointialueilla olisi vastuu huolehtia palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta.

Voit lukea sote-uudistuksesta ennemmän osoitteessa soteuudistus.fi.

Satasote

Satakunnassa sote-uudistusta valmistelee Satasote. Satasoten alle kuuluu kaksi hanketta: Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke sekä Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishanke.

Satakunnan kuntien ja sote-kuntayhtymien päätöksen mukaisesti Satakuntaliitto toimii Satasoten valmistelualustana. Tämä tarkoittaa sitä, että valmistelut, toimet, hankehaut ja toteutukset tehdään Satakunnan sote-osaajien valmistelun ja osaamisen pohjalta Satakuntaliiton nimiin ja Satakuntaliiton toimesta.