Tietojohtamisen askeleita Satakunnan hyvinvointialueella

Satakunnan hyvinvointialueen tietojohtamisen kehittäminen on edennyt tärkeään strategiseen vaiheeseen kesällä 2022, kun aluehallitus hyväksyi 17.6.2022 2M-IT:n tekemän tarjouksen tietoalustan sekä tietosisältöjen toteuttamisesta sote-järjestämislain vähimmäistietosisällön (612/2021) 29 §:n edellyttämällä tavalla.

Hoitajia käytävällä

Kansallisessa ohjauksessa valmistellaan samaa tietopohjaa, tietosisältöjä sekä luokituksia (vähimmäistietosisältö) järjestämisen tietotuotannon tarpeisiin. Vähimmäistietosisältö sisältää mm. seuraavat asiat: palvelujen tarve, saatavuus, laatu, vaikuttavuus, kustannukset, yhdenvertaisuus sekä palvelujen yhteensovittaminen. Tähän projektiin kuuluu em. osioista tarve, saatavuus, kustannukset sekä henkilöstövoimavarat.

Kehitystyön tarkoituksena on mahdollistaa hyvinvointialueen johtaminen luotettavalla ja ajantasaisella tiedolla sekä parantaa organisaatioiden tietojohtamisen kyvykkyyttä. Hyvinvointialueen tulee järjestämisen näkökulmasta tarkastella tietoja moniulotteisesti eri näkökulmista, yhdistellen toiminta-, talous-, henkilöstö- ja väestötietoja. Pidemmällä aikavälillä tietoon perustuva päätöksenteko johtaa vaikuttavaan, oikea-aikaiseen ja oikein kohdennettuun palveluun asukkaille.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että syksyn 2022 aikana 2M-IT toteuttaa Satakunnan hyvinvointialueelle tietoalustan (tietoaltaan) sekä tuottaa asetusvalmistelussa tällä hetkellä olevien mittareiden ja raporttien sekä raportoinnin käyttötapausten tietosisällöt. Raportointi toteutetaan Satakunnan hyvinvointialueella jatkossa Power BI:n avulla. Operatiivisen tason raportointia valmistellaan osana kehittämistyötä. Tästä tiedotetaan erikseen työn edistyessä. Muutostyö on mittava aikataulullisesti sekä taloudellisesti, koska hankinnan kokonaissumma on noin 1,4 miljoonaa euroa.

Työ ei suinkaan lopu tähän, vaan vuonna 2023 työtä jatketaan muiden kansallisten vähimmäistietosisältöjen mittareiden ja raporttien sekä raportoinnin käyttötapausten osalta. Vastaava kehitystyö toteutetaan 2M-IT:n toimesta mm. Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Kahden työryhmän malli jatkuu

Tietojohtamista kehitetään Satakunnassa kahden työryhmän mallilla. Tiedolla johtamisen työryhmä valmistelee hyvinvointialueen tietojohtamisen kokonaisuutta. Tiedon johtamisen työryhmä työstää annettuja toimeksiantoja ja on mukana osaltaan kehitystyössä asiantuntijoina.

Osaamista tarjolla

Tietojohtamisen palvelut tarjoavat hyvinvointialueen johtajille ja esihenkilöille tiedolla johtamisen koulutuksia syksystä 2022 lukien. Koulutuksia toteutetaan Teamsina sekä työpajoissa riippuen koulutuksen sisällöstä sekä terveystilanteesta. Kun raportointi saadaan tuotantovaiheeseen, esihenkilöille järjestetään Power BI-koulutuksia.

Kuvio sote-jäjestämistehtävän tiedon tasot ja yhdypinnat

Mikäli sinulla on jotain lisäkysymyksiä, olethan yhteydessä TIJO-koordinaattoreihin:

Anne Niemi, anne.niemi@eura.fi
Ulla Joopi, ulla.joopi@porinperusturva.fi
Katri Mannermaa, katri.mannermaa@satasairaala.fi