Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen toista hankekautta valmisteltiin työpajoissa

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kaksiosainen sisältötyöpaja järjestettiin 17.5. ja 3.6. Sisältötyöpajoissa suunniteltiin valtionavustuksen toisen rahoitushaun hankekokonaisuutta yhdessä Satakunnan kuntien sote-työntekijöiden, sidosryhmien jäsenten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Työpajoihin oli ilmoittautunut lähes 80 ammattilaista visioimaan, miltä tulevaisuuden sote-keskuksen tulisi näyttää.

Kuvakaappaus Padlet-taulusta, mihin on kirjattu kehittämiskohteita.
Sisältötyöpajoissa kehittämiskohteita kirjattiin muun muassa yhteiselle Padlet-taululle.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen käynnissä olevat neljä osahanketta ohjasivat työpajoissa käytyä keskustelua ja suunnittelua, sillä toisella rahoituskaudella tullaan jatkamaan ja laajentamaan ensimmäisellä kaudella aloitettua työtä. Ensimmäisessä työpajassa kuultiin alustukset, missä tulevaisuuden sote-keskus hankkeessa nyt mennään ja mitä sisältöjä toisen kauden hakuohjeessa mahdollisesti painotetaan. Terveisiä kansalliselta tasolta sisältötyöpajaan toivat THL:n aluekoordinaattori Piia Astila ja STM:n valvoja Sari Koskinen. Osallistujat pääsivät työpajassa myös kirjaamaan, mitä työssään havaittuja tarpeita he kokevat tärkeiksi painottaa tulevassa hankesuunnitelmassa.

– Kehittämisen tavoitteet on asetettu kansalliselta tasolta, mutta jotta tavoitteisiin päästään, on ensiarvoisen tärkeää, että kehittämisen toimenpiteitä ohjaavat toimintakentältä nousseet havainnot ja todelliset tarpeet. Jo ensimmäisessä työpajassa saimme arvokkaan näkymän tällä hetkellä pinnalla olevista haasteista. Esiin nousi myös monia konkreettisia kehittämiskohteita, toteaa hankejohtaja Anna Jaatinen.

Toisessa valmistelutyöpajassa asiaan syvennyttiin pienryhmissä, missä ammattilaiset pohtivat muun muassa nuorten psykososiaalisen tuen, sosiaalityön, päihde- ja mielenterveystyön sekä ikäihmisten ja vammaisten palveluiden kehityskohtia ja konkreettisia toimenpiteitä niiden ratkaisemiseksi. Koska hankkeen yhteinen tavoite on ammattilaisten saumaton yhteistyö asiakkaan hyväksi, kaksi pienryhmää suunnittelivat monialaisen tiimityön kehittämistä erityisesti sote-keskusten ja lapsi- ja perhepalvelujen näkökulmasta.

– Huomion arvoista oli, että koontikeskustelun perusteella kaikissa ryhmissä oli noussut saman tyyppisiä teemoja asiakaslähtöisyyden ja monialaisuuden kysymysten ympärille. Keskustelussa pohdittiin käytännön keinoja parantaa asiakkaan osallisuutta ja ammattilaisten keskinäistä yhteistyötä, Jaatinen jatkaa.

Valmistelutyöpajoissa kerätyt näkemykset toimivat hankekoordinaattoreiden tukena seuraavan hankehaun sisällön suunnittelussa. Näiden sisältötyöpajojen lisäksi toisen hankekauden suunnitelmaa on valmisteltu myös Pikassoksen järjestämissä sosiaalihuollon kehittämisen työpajoissa. Ylihammaslääkäreiden verkosto on valmistellut suun terveydenhuollon kokonaisuutta. Toisen kauden hankehaun rahoituksen on tarkoitus jatkaa Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta vuoden 2023 loppuun. Toisen valtionavustushaun odotetaan avautuvan kesäkuun aikana.