Työ jatkuu Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeelle 6,17 miljoonan euron avustuksen vuosiksi 2022-2023.

Hoitaja puhuu asiakkaan kanssa.

Avustuksen turvin työ hyvinvointialueen palveluiden kehittämiseen jatkuu ja laajenee. Hanke on osa Satakunnan hyvinvointialueen valmistelua sekä kansallista Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeensuunnitelma kattaa kaikki ohjelman keskeiset sisällöt: hoitoon pääsyn parantaminen sekä sote-keskukseen että suun terveydenhuoltoon, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, mielenterveysstrategia, päihdepalveluihin pääsyn parantaminen, koronapandemian aiheuttama tuen tarve, nuorten maksuton ehkäisy, sosiaalihuollon kehittämisohjelma, toimiva kuntoutus sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä ikääntyneiden palveluiden kehittäminen. Hankkeen toimenpiteitä ja osahankkeita on suunniteltu niin, että ne vastaavat Satakunnan hyvinvointialueen palveluiden kehittämisen tarpeisiin.

– Todella hienoa, että yhteinen valmistelutyö kantaa hedelmää ja nyt laajentuvassa hankkeessa päästään avustuksen turvin jatkamaan Satakunnassa tehtyä erinomaista kehittämistyötä, jotta kaikilla satakuntalaisilla olisi yhtäläiset ja hyvin toimivat palvelut, tiivistää Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen johtaja Anna Jaatinen.

Sosiaali- ja terveysministeriö jakoi valtionavustuksina Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman täydentävän valtionavustushaun kautta kaikille hyvinvointialueille yhteensä 140,9 miljoonaa euroa. Valtionavustuksista 21 miljoonaa euroa kohdentuu lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan. Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa jokaiselle hyvinvointialueelle valtionavustusta myös iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseen. Avustusta myönnetään yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2022–2023.