Työterveyshuollon palvelut Satakunnan hyvinvointialueella hankitaan Länsirannikon Työterveys Oy:ltä – päätös hankittavista palveluista tehdään myöhemmin

Aluehallitus päätti 17.6. hankkia Satakunnan hyvinvointialueen työterveyshuollon palvelut Länsirannikon Työterveys Oy:ltä. Länsirannikon Työterveys Oy on Satakunnan sairaanhoitopiirin sidosyksikkö ja tuottaa tällä hetkellä muun muassa sairaanhoitopiirin työterveyspalvelut. Sidosyksikköasema siirtyy sairaanhoitopiiriltä hyvinvointialueelle.

Symboli_vihreällä

Työterveyspalveluiden hankinnasta on keskusteltu laajasti ja pitkään. Aluehallitus päätti yksimielisesti palveluiden hankinnasta Länsirannikon Työterveys Oy:ltä.

Esillä on ollut yhtiön kyvykkyys tuottaa palveluita Satakunnan hyvinvointialueelle. Yhtiön kanssa on käyty keskusteluja ja yhtiö on korostanut, että se tuottaa omistaja-asiakkailleen solmitun sopimuksen mukaiset palvelut, sovitussa laajuudessa.

– Olemme kuulleet henkilöstön huolen työterveyshuollon järjestämisestä. Pidämme tätä asiaa erittäin tärkeänä ja meidän kaikkien tavoitteena on taata henkilöstöllemme kilpailukykyiset ja toimivat työterveyspalvelut. Painotamme, että Satakunnan hyvinvointialueen tulee varmistaa omistajaohjauksen avulla, että saamme juuri sellaiset palvelut kuin haluamme, korostaa aluehallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen.

Työterveyshuollon palvelutaso päätetään myöhemmässä vaiheessa. Työterveyshuolto on tärkeä henkilöstön pito- ja vetovoimatekijä ja aluehallituksen yhteinen tahto on myös kuulla henkilöstä, kun asiaa viedään eteenpäin. Länsirannikon Työterveys Oy:n tehtävänä on varmistaa riittävät resurssit ja tasavertaiset palvelut hyvinvointialueen työntekijöille koko Satakunnan alueella.

– Keskustelujen pohjalta uskon, että saamme Länsirannikon Työterveys Oy:ltä hyvät työterveyspalvelut. Työterveyshuoltopalveluiden toimivuutta kuitenkin arvioidaan koko ajan. Arvioinnin perusteella työterveyshuollon palveluiden tuottamistapaa pohditaan viimeistään vuoden 2024 aikana, toteaa hyvinvointialuejohtaja Kirsi Varhila.