”Uskon, että hankkeen myötä kuntalaisen avunsaanti helpottuu” – hankekoordinaattori Tellu Rosenqvist esittäytyy

Tellu Rosenqvist työskentelee hankekoordinaattorina Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen oma hyvinvointi -osa-alueessa. Osa-alue sisältää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimia, kuten ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön, elintapaohjauksen ja vanhemmuuden tuen.

Tellu Rosenqvist talvisessa maisemassa

Satakunnassa terveyspalvelut on järjestetty erikoissairaanhoitopainotteisesti. Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen tavoitteena on parantaa peruspalveluiden saatavuutta sekä siirtää palveluiden painopistettä enemmän ehkäisevään ja ennakoivaan työhön sekä varhaiseen puuttumiseen. Toimenpiteillä varmistetaan elintapainterventioiden saatavuuden parantuminen ja perustason sote-ammattilaisten osaamisen kehittyminen. Oma hyvinvointi –osa-alueen tuki tälle työlle on vahva.

– Tavoitteena on lisätä sekä kansalaisten että ammattilaisten tietämystä ehkäisevästä työstä ja varhaisen puuttumisen menetelmistä. Kehittämällä asiakas- ja palveluohjausta ja kouluttamalla laajasti sote-ammattilaisia esimerkiksi puheeksioton -menetelmällä, tuetaan monialaista tukea tarvitsevien asiakkaiden löytymistä ja nopeampaa avun saantia, selittää Rosenqvist.

Omaan hyvinvointiin kuuluvia kokonaisuuksia on edistetty ja otettu käyttöön myös aiemmissa maakunnallisissa hankekokonaisuuksissa. Esimerkiksi Selvin päin Satakunnassa -hanke on tiivistänyt toimintakautensa aikana ehkäisevän päihdetyön maakunnallista yhteistyötä ja elintapaohjaukseen kuuluvaa hyvinvoinnin ja terveydenedistämistä kunnissa on kehitetty SATA-LIPAKE –hankkeessa.

– Jo aiemmissa maakunnallisissa hankkeissa on tehty hyvää työtä ja saatu käytäntöön hyviä toimintamalleja. Nyt onkin tarkoitus vahvistaa jo olemassa olevia toimintamalleja ja ottaa niitä tehokkaaseen käyttöön Satakunnassa, kertoo Rosenqvist.

Koulutukseltaan Rosenqvist on yhteiskuntatieteiden maisteri ja sairaanhoitaja. Ennen hankekoordinaattorin työtehtävää hän työskenteli projektisuunnittelijana Selvin päin Satakunnassa -hankkeessa. Hanketyöstä on kokemusta myös yliopistomaailmasta.

– Yliopiston hankkeissa pääsin perehtymään yhteiskehittämiseen ja osallisuuteen ja minulla onkin vahva kiinnostus näihin osa-alueisiin. Sote-kenttä on minulle myös hyvin tuttu, sillä olen työskennellyt pitkään myös sairaanhoitajana, avaa Rosenqvist taustojaan.

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus hanke kestää vuoden 2022 loppuun asti. Mitä odotat hankkeelta?

– Uskon, että hankkeen myötä kuntalaisen avunsaanti helpottuu. Odotan myös yhteistoimijuutta ja yhteen hiileen puhaltamista kaikkien toimijoiden kanssa, tiivistää Rosenqvist.