Vahva yhteistyö mahdollistaa yhteisten toimintatapojen rakentamisen – hankkeiden tilannekatsaukset esillä palvelurakenneryhmässä

Satasoten palvelurakenneryhmä kokoontui perjantaina 15.1. keskustelemaan muun muassa hankkeiden tilannekatsauksista. Palvelurakenneryhmän tehtävänä on tehdä päätöksiä sekä valmistella sosiaali- ja terveydenhuollon sisältö- ja rakenneasiat johtoryhmän käsittelyyn. Palvelurakenneryhmässä asiat päätetään laajasti kuntien ja sote-kuntayhtymien ammattilaisten yhteistyönä.

Satasote logo

Satasoten palvelurakenneryhmä kuuli ja hyväksyi tänään kokouksessaan Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen sekä Satakunnan rakenneuudistuksen kehittämishankkeen tilannekatsaukset. Tilannekatsauksissa nostettiin esiin erityisesti hankkeiden välinen vahva yhteistyö.

– Olemme lähteneet hankkeissa hakemaan ja vahvistamaan yhteisiä rajapintoja, jotta pystyisimme paremmin tukemaan yhteisten toimintatapojen rakentamista ja tekemään hyvää yhteistyötä niin sote-toimijoiden kuin muidenkin sidosryhmien kanssa, tiivistää hankejohtaja Anneli Lehtimäki.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen osalta keskusteltiin erityisesti hankkeessa painotettavista asioista. Tärkeitä toimenpiteitä on muun muassa monialainen tiimityön käyttöönotto, perhekeskusmallin kehittäminen, sivistyksen ja soten yhteistyön tiivistäminen, ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön jalkauttaminen ja turvaaminen sekä kotiin annettavien palveluiden kehittäminen.

– Kaikessa tekemisessämme läpileikkaavina teemoina ovat osallisuus, asiakaslähtöisyys ja sidosryhmäyhteistyö, toteaa hankejohtaja Anna Jaatinen.

Palvelurakenneryhmä kuuli myös oma hyvinvointi -osahankkeen hankekoordinaattori Tellu Rosenqvistin ja rikosylikonstaapeli Teemu Huttusen katsauksen Ankkuritoiminnasta sekä ehdotukset jatkotoimenpiteistä toiminnan laajentamiseksi koko Satakunnan alueelle. Asiasta tullaan keskustelemaan tarkemmin seuraavassa palvelurakenneryhmän kokouksessa.

– Mikäli lähdemme tätä nopeasti pilotoimaan, olemme ensimmäinen maakunta Suomessa, joka saa ankkuritoiminnan toimimaan koko maakunnan tasolla, sanoo palvelurakenneryhmän puheenjohtaja Anna-Liisa Koivisto.

Palvelurakenneryhmän kokouksista tullaan jatkossa lähettämään kokoustiedotteet, joihin kootaan kokouksen pääasiat.