Väliaikaisen valmistelutoimien viimeisessä kokouksessa valmistauduttiin aluevaltuuston toimikauden alkuun

Satakunnan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin piti viimeisen kokouksensa 15. helmikuuta. Kokouksessa päätettiin muun muassa aluevaltuuston ensimmäiseen kokoukseen liittyvistä asiakokonaisuuksista.

Satasote_kuvatausta

Hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen toimivaltaisuus päättyy, kun aluevaltuuston ja aluehallituksen toimikausi alkaa maaliskuun alussa. VATEn viimeisiin tehtäviin kuului muun muassa aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen sisältöjen valmistelu. VATE käsitteli ja hyväksyikin kokouksessaan aluevaltuuston esityslistalle tulevat asiakokonaisuudet esimerkiksi aluevaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta, hallintosäännön ensimmäisestä versiosta, aluehallituksen valinnasta ja hyvinvointialuejohtajan viran perustamiseen ja täyttämiseen liittyvistä kokonaisuuksista.

Vaikka VATEn toimivaltaisuus päättyy, valmistelutyö jatkuu keskeytyksettä. Satakunnan hyvinvointialueen valmisteluun nimetyt valmistelijat, jaostot ja työryhmät jatkavat eri kokonaisuuksien valmistelua sovitusti.

– Jotta siirtyminen hyvinvointialueelle onnistuu, on edessä vielä paljon töitä. Valmistelut ovat kuitenkin Satakunnassa edenneet hyvin, vaikkakin jossain asioissa olemme muihin hyvinvointialueisiin verrattuna takamatkalla. Kovalla työllä saamme kuitenkin aikataulun kiinni, ja hyvinvointialue voi ottaa vastaan Satakunnan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuun onnistuneesti 1.1.2023, toteaa VATEn puheenjohtaja Asko Aro-Heinilä.