Väliaikaisessa valmistelutoimielimessä avointa yhdessä tekemistä Satakunnan hyväksi

Satakunnan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, eli VATE, kokoontui ensimmäisen kerran tiistaina 10. elokuuta. VATE:n jäsenistön yhteisenä tavoitteena on avoin hyvinvointialueen valmistelu.

Satasote_kuvatausta

VATE:n työskentely lähti käyntiin muun muassa työjärjestyksen hyväksymisellä. Ensimmäisessä kokouksessa päätettiin myös Satakunnan VATE:n puheenjohtajisto ja sihteeri. VATE:n puheenjohtajana tulee toimimaan Satakunnan maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä ja varapuheenjohtajana sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto. Sihteerinä toimii hankejohtaja Anneli Lehtimäki.

Työskentely tapahtuu myös jaostoissa ja työryhmissä

VATE vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto ja sen valitsema aluehallitus on aloittanut toimintansa maaliskuussa 2022. Toimikausi tulee olemaan lyhyt ja valmisteltavia asioita on paljon. Työskentelyä tullaankin tekemään vahvasti VATE:n alaisissa jaostoissa sekä jaostojen työryhmissä. Jaostojen puheenjohtajina tulevat toimimaan VATE:n nimeämät jäsenet ja työtä edistetään yhdessä vastuuvalmistelijoiden kanssa. Jaostoihin ja työryhmiin tullaan keräämään osaamista Satakunnan kunnista, sote-kuntayhtymistä ja pelastuslaitokselta.

VATE:n alaiset jaostot ovat:

  • henkilöasiat
  • kiinteä ja irtain omaisuus
  • sopimukset
  • talous
  • toiminnan ja hallinnon valmistelu
  • tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittäminen
  • pelastustoimi ja varautuminen

Sote-palvelujen sisällöllinen kehittäminen tullaan integroimaan VATE:n valmisteluun yhteistyössä Satasoten palvelurakenneryhmän kanssa.

Sote-uudistuksen muutosjohtajat vastaavat valmistelun etenemisestä. Muutosjohtajat tullaan rekrytoimaan nopealla sisäisellä haulla. Siihen asti sotepalvelujen virkaatekevänä muutosjohtajana tulee toimimaan Satakunnan sote-rakenneuudistushankkeen hankejohtaja Anneli Lehtimäki ja hallinnon ja hyvinvointialueen toiminnan järjestämisen virkaatekevänä muutosjohtajana toimii Satakuntaliiton hallintojohtaja Jukka Mäkilä.

VATE:n esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä.