Valvontatoimintaa ja palvelukokonaisuuksia työstetään hyvinvointialueen käyttöön

Satasoten palvelurakenneryhmä kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseen perjantaina 21. tammikuuta keskustelemaan mm. hyvinvointialueen valvontatoiminnasta, palvelukokonaisuuksista sekä ammattilaisten elintapaohjauskoulutuksesta.

Tulevalle hyvinvointialueelle laaditaan omavalvontaohjelma, jossa määritellään valvonnan toteuttaminen ja puutteellisuuksiin reagoiminen. Koko Satakunnan hyvinvointialuetta koskeva omavalvontaohjelma on uusi, aikaisempia valvontaan liittyvien suunnitelmavelvollisuuksien kokoava ja toimintaa ohjaava kokonaisuus. Ohjelma valvoisi niin hyvinvointialueen omia toimintoja kuin yksityisen puolen palveluita. Satakunnan rakenneuudistus -hanke teki vuoden 2021 aikana hyvinvointialueen käyttöön omavalvontaohjelman mallia ja valvontasuunnitelmaa. Kokous käsitteli suunniteltua omavalvontaohjelmaa sekä valvontasuunnitelmaa ja esitti, että materiaalit toimisivat työkaluina hyvinvointialueen valvonnan kehittämistyössä mahdollisuuksien mukaan.

Lisäksi kokous kuuli palvelukokonaisuuksien työstämisen vaiheista. Syksyllä toteutettujen työpajojen perusteella ehdotetaan, että hyvinvointialueen palvelukokonaisuuksia lähdetään työstämään elämänkaarimallin mukaisesti. Elämänkaarimalliin jakaa palvelut lasten, nuorten ja perheiden, työikäisten sekä ikääntyvien palveluihin. Mallintamisen työ jatkuu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa ja mahdollisuuksin mukaan hyvinvointialueen strategisen kehittämisen kanssa.

Elintapaohjaukseen osaamista hyvinvointialueen ammattilaisille

Terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten osaamista elintapaohjaukseen halutaan parantaa tulevalla hyvinvointialueella. Elintapaohjauksenosaamisen parantamiseksi Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen Oma hyvinvointi -hanke suunnittelee lähes sadalle ammattilaisille suunnattua koulutusta, jonka tavoitteena on kouluttaa uusia elintapaohjaajia sekä vahvistaa jo työssään elintapaohjausta antavien ammattilaisten osaamista. Koulutusten tavoitteena on vahvistaa elintapojen puheeksi oton ja muutoksiin motivoinnin osaamista sekä lisätä henkilöstön osaamista liikunnan, ravitsemuksen ja unen teemoista. Koulutus on suunnattu tulevan hyvinvointialueen ja kuntien ammattilaisille.

Koulutuksilla vahvistetaan terveysneuvonnan muuttamista aiemmasta valmiiden ohjeiden ja neuvojen jakamisesta valmentavaan toimintatapaan. Asiakkaita valmennetaan terveyttä ja hyvinvointia tukevien elintapojen omaksumiseen. Ohjauksessa huomioidaan asiakkaan vahvuudet, joita vahvistaen tavoiteltu muutos on helpompi saavuttaa, kommentoivat hankekoordinaattori Tellu Rosenqvist ja hankesuunnittelija Laura Ramstadius.