Vastuualuejohtajien rekrytointi etenee

Satakunnan hyvinvointialueen vastuualuejohtajien virat ovat olleet haettavissa sisäisen ilmoittautumismenettelyn kautta 9.-23.9.2022. Määräaikaan mennessä virkoihin ilmoittautui yhteensä 76 henkilöä. Seuraavassa vaiheessa osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin.

Symboli_vihreällä

Sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn saivat osallistua Satakunnan sote- ja pelastuspalveluita tuottavien kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevat, hyvinvointialueelle siirtyväksi määritellyt henkilöt.

Vastuualuejohtajien virkoihin ilmoittautui seuraavat henkilöt:

Aikuisten palveluiden toimialue:

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

 • Järvinen Matti, psykososiaalisten palvelujen päällikkö, Porin kaupunki
 • Kauppila Terhi, Osastonhoitaja/Aikuispsykiatrian avohoidon muutoskoordinaattori, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Puolakka Kristiina, ylihoitaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Renfors Sanna-Kaisa, palveluasumisohjaaja, Porin kaupunki
 • Vettenranta Jaana, palvelualuejohtaja, Kessote

Sosiaalityön palvelut

 • Isoviita Anna, va. sosiaali- ja perhepalvelujohtaja/sosiaalipalvelut, PoSa
 • Levonen Mari, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, Porin kaupunki
 • Raikisto Kaisu-Leena, johtava sosiaalityöntekijä, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Vettenranta Jaana, palvelualuejohtaja, Kessote
 • Virtanen-Olejniczak Krista, aikuissosiaalityön päällikkö, Porin kaupunki

Terveyspalvelut

 • Armfelt Lotta, johtava lääkäri, Euran kunta
 • Jaatinen Anna, hankejohtaja, Satakuntaliitto
 • Jaatinen Juha, johtava ylilääkäri, Kessote
 • Rehunen Simo, yleislääketieteen erikoislääkäri, Kessote
 • Virta Katja, johtava ylilääkäri, Rauman kaupunki

Vammaispalveluiden sosiaalityön ja vaativan tuen palvelut

 • Isoviita Anna, va. sosiaali- ja perhepalvelujohtaja/sosiaalipalvelut, PoSa
 • Kiiski Vesa, vammaistyön päällikkö, Rauman kaupunki
 • Landvik Sari-Helena, vammaispalveluiden päällikkö, Porin kaupunki
 • Seppälä Henna-Riikka, vanhus- ja vammaispalvelupäällikkö, Euran kunta

Vammaispalveluiden asumisen ja päiväaikaisen toiminnan palvelut

 • Isoviita Anna, va. sosiaali- ja perhepalvelujohtaja/sosiaalipalvelut, PoSa
 • Landvik Sari-Helena, vammaispalveluiden päällikkö, Porin kaupunki
 • Kiiski Vesa, vammaistyön päällikkö, Rauman kaupunki
 • Saarinen Tuula
 • Renfors Sanna-Kaisa, palveluasumisohjaaja, Porin kaupunki
 • Urama-Kienokoski Jaana, vastaava ohjaaja / johtava ohjaaja, Porin kaupunki

Erityistason ja sairaalapalveluiden toimialue:

Akuutti vastuualue

 • Lund Vesa, erikoislääkäri, anestesiologia, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Lähteenmäki Katriina, vastuualuejohtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Peltomaa Katriina, vastuualueylihoitaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Sairaanhoidolliset tukipalvelut

 • Arvela Outi, ylihoitaja, Rauman kaupunki
 • Hakanen Katriina, toimialueylihoitaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Harju Pirjo, ylihoitaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Landvik Sari-Helena, vammaispalveluiden päällikkö, Porin kaupunki
 • Peltomaa Katriina, vastuualueylihoitaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Raikisto Kaisu-Leena, johtava sosiaalityöntekijä, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Siiri-Valovirta Katri, yhteiset palvelut yksikön päällikkö, Porin kaupunki

Sairaalapalvelut

 • Hörkkö Sohvi, liikelaitoksen johtaja, SataDiag
 • Juvila Kirsi, erikoislääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Lund Vesa, erikoislääkäri, anestesiologia, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Luoma Anssi, hankejohtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Virta Katja, johtava ylilääkäri, Rauman kaupunki

Suun terveydenhuolto

 • Lepistö Katja, johtava ylihammaslääkäri, Porin kaupunki
 • Peltolta Jenni, ylihammaslääkäri, PoSa

Ikääntyneiden palveluiden toimialue:

Asumispalvelut

 • Ahtola Raisa, sairaanhoitaja, Porin kaupunki
 • Juvonen Taina, sosiaali- ja terveysjohtaja, Säkylän kunta
 • Kiiski Vesa, vammaistyön päällikkö, Rauman kaupunki
 • Luukinen Riina, ikääntyneiden palvelujen johtaja, Rauman kaupunki
 • Lähdeniemi Sari, iäkkäiden palveluiden päällikkö, Porin kaupunki
 • Mäntylä Hilkka, kotiutuskoordinaattori, Kessote
 • Rehula Pirjo, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, Porin kaupunki
 • Renfors Sanna-Kaisa, palveluasumisjohtaja, Porin kaupunki
 • Vanhatalo Anne, vanhuspalvelujohtaja, PoSa
 • Vettenranta Jaana, palvelualuejohtaja, Kessote

Kotiin annettavat palvelut

 • Juvonen Taina, sosiaali- ja terveysjohtaja, Säkylän kunta
 • Kiiski Vesa, vammaistyön päällikkö, Rauman kaupunki
 • Mäntylä Hilkka, kotiutuskoordinaattori, Kessote
 • Rehula Pirjo, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, Porin kaupunki
 • Vanhatalo Anne, vanhuspalvelujohtaja, PoSa
 • Vettenranta Jaana, palvelualuejohtaja, Kessote

Kotona asumista tukevat palvelut

 • Juvonen Taina, sosiaali- ja terveysjohtaja, Säkylän kunta
 • Kiiski Vesa, vammaistyön päällikkö, Rauman kaupunki
 • Mäntylä Hilkka, kotiutuskoordinaattori, Kessote
 • Rehula Pirjo, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, Porin kaupunki
 • Renfors Sanna-Kaisa, palveluasumisjohtaja, Porin kaupunki
 • Seppälä Henna-Riikka, vanhus- ja vammaispalvelupäällikkö, Euran kunta
 • Vanhatalo Anne, vanhuspalvelujohtaja, PoSa
 • Vettenranta Jaana, palvelualuejohtaja, Kessote

Konsernipalveluiden toimialue:

Ateria- ja puhtauspalvelujohtaja

 • Alanen Raili, puhtauspalvelupäällikkö, PoSa
 • Halmela Outi, yksikön päällikkö, Porin kaupunki
 • Paloviita Satu, ruokapalvelujohtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Rehula Pirjo, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, Porin kaupunki
 • Vatanen Jyrki, talous- ja hallintojohtaja, Kessote

Hallintojohtaja

 • Alarautalahti-Heurlin Anna, hallintojohtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Länne Sirpa, talousjohtaja, PoSa

Hankinta- ja logistiikkajohtaja

 • Heikkonen Juha-Pekka, vastuualuejohtaja, logistiikka- ja hankintajohtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri

HR-johtaja

 • Arvela Outi, ylihoitaja, Rauman kaupunki
 • Länne Sirpa, talousjohtaja, PoSa
 • Rehula Pirjo, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, Porin kaupunki
 • Siiri-Valovirta Katri, yhteiset palvelut yksikön päällikkö, Porin kaupunki
 • Tuomisaari Helena, henkilöstöjohtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Vettenranta Jaana, palvelualuejohtaja, Kessote

ICT-johtaja

 • Ollonqvist Leena, tietohallintajohtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Salmela Ari, hallintoylilääkäri, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Siiri-Valovirta Katri, yhteiset palvelut yksikön päällikkö, Porin kaupunki
 • Viitanen Tapio, paloesimies, Porin kaupunki

Rakennuttajajohtaja

 • Syystö Jari, rakennuttajajohtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Talousjohtaja

 • Aalto Katja, talous- ja hallintopäällikkö, Rauman sosiaali- ja terveystoimiala
 • Länne Sirpa, talousjohtaja, PoSa
 • Neuvonen Hannu-Pekka, laskentapäällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Ojala Minna, talouden vastuuvalmistelija, Satakunnan hyvinvointialue
 • Vatanen Jyrki, talous- ja hallintojohtaja, Kessote

Tekninen johtaja

 • Haapala Kari-Matti, tekninen johtaja, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Sjöblom Pasi, huoltopäällikkö, Kessote

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimialue:

Erityispalvelut

 • Kivimäki Anna, perhekeskuksen päällikkö, Säkylän kunta
 • Levonen Mari, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, Porin kaupunki
 • Linnainmaa Leila, lastensuojelun päällikkö, Porin kaupunki
 • Vettenranta Jaana, palvelualuejohtaja, Kessote
 • Vuorinen Hannaleena, perhepalvelupäällikkö, PoSa

Peruspalvelut

 • Aarikka Mari, koordinaattori, Porin kaupunki
 • Kauppila Terhi, Osastonhoitaja/Aikuispsykiatrian avohoidon muutoskoordinaattori, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Kivimäki Anna, perhekeskuksen päällikkö, Säkylän kunta
 • Kuromaa Anna, perhekeskuksen päällikkö, Rauman kaupunki
 • Linnainmaa Leila, lastensuojelun päällikkö, Porin kaupunki
 • Salo-Kivinen Hei, hallintopäällikkö, aikuisten palvelut, Säkylän kunta
 • Vettenranta Jaana, palvelualuejohtaja, Kessote
 • Vuorinen Hannaleena, perhepalvelupäällikkö, PoSa

 

Haastatteluihin kutsuttavat tullaan haastattelemaan syys-lokakuun aikana.

Lisätietoja antaa:

Kirsi Varhila, hyvinvointialuejohtaja, soittopyynnöt tai kysymykset sähköpostilla kirsi.varhila@sata.fi tai tekstiviestillä numeroon 044 707 7910

Kaisa Harjunpää, henkilöstöasioiden vastuuvalmistelija, puh. 044 707 6766