Vastuuyksiköiden päällikkövirat täyttöön ja professiojohtajien virat perustettiin

Satakunnan hyvinvointialueen hallitus päätti antaa evästyksen vastuuyksiköiden päälliköiden virkojen täyttämiseen ja valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan perustamaan, kokouksessa annettu evästys huomioiden, vastuuyksiköiden päälliköiden virat sekä vahvistaa virkojen kelpoisuusehdot.

Mies kävelee ylös rappusia.

– Vastuuyksikön päällikkö johtaa vastuuyksikön toimintaa ja vastaa muun muassa vastuuyksikön tehtävistä ja toiminnan suunnittelusta, taloudesta, kehittämisestä, yhteensovittamisesta, integraatiosta, toimeenpanosta, arvioinnista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, henkilöstöasioiden vastuuvalmistelija Kaisa Harjunpää kertoo.

Lähtökohtaisena periaatteena virkojen täyttämiselle on, että vastuuyksikön päällikön virat pyritään ensi sijassa täyttämään henkilöstön joukosta, joka on kunnissa ja kuntayhtymissä määritelty hyvinvointialueelle siirtyväksi ja työskentelevät siirtyvissä organisaatioissa päällikkö- tai johtotehtävissä tai näihin rinnastettavissa vaativissa asiantuntijatehtävissä kyseisissä palveluissa tai substanssissa.

Esitettävä hallinnollinen organisaatio ja johtamisjärjestelmä rakentuvat elämänkaarimallille ja tukevat perustason vahvistamista.

– Päällikkörakenne on yksinkertaistettu ja yhdenmukaistettu toimialueilla sotepe-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Hallinnollisen rakenteen valmistelussa on vahvistettu sotepe-uudistuksen integraatioajattelun toimintamallia ja luotu vastinparit eri toiminnoille, sosiaali- ja terveysjohtaja Sari Rantanen sanoo.

Hallintosäännön mukaan hyvinvointialueen organisaatio jakautuu toimialueisiin, vastuualueisiin ja vastuuyksiköihin. Toimialuejohtaja päättää vastuualueen jakautumisesta vastuuyksiköihin.

Professiojohtajat lääketieteeseen, sosiaalityöhön ja hoitotyöhön

Aluehallitus päätti perustaa professiojohtajan lääketieteen, sosiaalityön ja hoitotyön virat 1.1.2023 alkaen.

– Professiojohtajat tukevat laadukkaiden ja turvallisten palvelujen kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja toimintakäytäntöjen kehittämistä ja heidän tehtävänään (lääketiede, sosiaalityö ja hoitotyö) on toimia oman professionsa edustajana ja johtavana asiantuntijana, hallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen sanoo.

Professiojohtajat vastaavat toimialueiden välisen yhteistyön ylläpitämisestä ja kehittämisestä yhteistyössä asiakaslähtöisten palvelujen ja – kokonaisuuksien varmistamiseksi.

Professiojohtaja toimii puheenjohtajana professionsa vastuuhenkilöiden yhteistyöryhmässä. Profession vastuuhenkilöiden yhteistyöryhmien tehtävänä on edistää laadukkaiden, turvallisten ja kustannusvaikuttavien palvelujen kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä näyttöön ja hyväksyttäviin menetelmiin perustuvien hoito- ja toimintakäytäntöjen kehittämistä hyvinvointialueella. Professiojohtajien esimiehenä toimii sote-johtaja.

Järjestämisjohtajan virkaan liittyen aluehallitus päätti kutsua neljä soveltuvuustesteihin kutsuttua henkilöä aluehallituksen haastatteluun ensi viikolla.