Yhdenmukaiset kotiin annettavat palvelut maakuntaan – hankekoordinaattori Sari Grönfors esittäytyy

Kotiin annettavat palvelut osa-alueen hankekoordinaattorina työskentelee Sari Grönfors, joka aloitti työssään lokakuussa 2020. Kotiin annettavat palvelut osa-alueen tavoitteena on yhdenmukaistaa kotiin annettavia palveluita Satakunnan alueen kunnissa. Osa-alue kuuluu Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen.

– Kotiin annettavat palveluihin kuuluu paljon muutakin kuin kotihoitoa. Palveluihin kuuluu myös muun muassa kotikuntoutus, perhe- ja omaishoito kaikissa ikäluokissa sekä esimerkiksi akuutti kotikeskus ja kotisairaala. Palvelujen yhdenmukaistamisen ansiosta kuntalaiset saavat saman tasoista palvelua asuinpaikastaan riippumatta, kertoo Grönfors.

Hankkeessa on tavoitteena ennaltaehkäistä ja vähentää sairaala- ja laitoshoidon tarvetta ja siirtää painopistettä entistä enemmän perustason palveluihin kuten kotiin annettaviin palveluihin.

– Painopistettä muuttamalla pystymme tarjoamaan kuntalaisille mahdollisuuden omassa kodissa tai kodinomaisessa ympäristössä asumiseen niin pitkään kuin se on mahdollista. Pyrimme siihen, että laitoshoidon tarve tulisi olemaan mahdollisimman vähäinen. Tämä kuitenkin vaatii panostusta isoihin kokonaisuuksiin, kuten kuntouttavaan työotteeseen sekä kotihoidon resurssien riittävyyteen, toteaa Grönfors.

Miltä siis näyttävät tulevaisuuden kotiin annettavat palvelut?

– Hahmottelemme miltä tulevaisuuden palvelut tulevat olemaan ja kehitämme kotiin annettavia palveluita kohti tätä visiota. Tarkoituksena on, että palvelut hyödyttävät mahdollisimman monipuolisesti kuntalaisia. Kotiin annettavissa palveluissa tullaan hyödyntämään myös uutta terveysteknologiaa ja digitaalisia mahdollisuuksia, jotka olisivat myös helppokäyttöisiä ja kaikille mahdollisia, pohtii Grönfors.

Grönforsilla on laajan koulutustaustansa ja työkokemuksensa ansiosta laaja katsontakanta kotiin annettaviin palveluihin. Koulutukseltaan hän on sosionomi ja sairaanhoitaja sekä terveydenhoitaja (YAMK) ja työkokemusta on kertynyt sairaanhoitajana niin sosiaalipuolella kuin sairaalassakin sekä kotisairaalan hoitajan työstä. Kotiin annettavia palveluita Grönforsin piti ensin lähteä kehittämään oman yrityksen kautta, mutta hänelle tarjoutuikin mahdollisuus aloittaa kotisairaalan kehittämistyö Porin perusturvassa. Kotisairaalatyössä vierähtikin 20 vuotta.

Vapaa-ajallaan Grönfors on aktiivinen opiskelija. Jo suoritettujen tutkintojen lisäksi hän on käynyt paljon erilaisia kursseja ja opiskelee tällä hetkellä ammatillisen opettajan pedagogisia opintoja sekä on mukana sote-johtajuuden koulutuksessa. Töistä ja opinnoista Grönforsin irrottaa tanssi, mikä onkin liikuttanut häntä tanssimatkoille aina Pariisiin ja Kuubaan asti.