”Yhdessä saamme asioita eteenpäin” – hankekoordinaattori Pauliina Hietasalo esittäytyy

Pauliina Hietasalo toimii hankekoordinaattorina Monitieteinen TKIO -osahankkeessa, mikä on osa Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishanketta. Hankkeen tavoitteena on kehittää monitieteistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Hietasalon vastuualueeseen kuuluu TKIO-koordinaatioalustan käyttöönotto Satakunnassa.

Monitieteinen TKIO -osahanke on konkretisoitunut kevään aikana vahvasti. Yksi hankkeen tavoitteista on ottaa käyttöön Satakuntaan yhteinen koordinaatioalusta, minkä avulla pystytään jakamaan tutkimukseen, kehittämiseen, innovaatioihin sekä opetukseen liittyvää tietoa laajasti. Hietasalo on koonnut yhteen alustan tulevia käyttäjiä ja kartoittanut yhdessä heidän kanssaan, mitä toiminnallisuuksia alustalta odotetaan.

– Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on ollut hyvin keskustelevaa ja avointa. Olen erittäin iloinen, että koordinaatioalustan rakentaminen on nähty Satakunnassa tarpeelliseksi ja yhteistyöhön on lähdetty hyvin mukaan. Yhteistyöverkosto on myös laajentunut jatkuvasti hankkeen edetessä. Lopputuloksen kannalta onkin tärkeää, että alueen toimijat kootaan jo tässä vaiheessa laajasti yhteen, toteaa Hietasalo.

Hanke etenee tällä hetkellä koordinaatioalustan, eli käytännössä internetsivun, toteutuksen kilpailutuksella. Hietasalon tehtäväkenttään kuuluu yhdessä yhteistyötahojen kanssa myös pohtia koordinaatioalustan toimintamallia. Hankkeen päätyttyä alusta jää sitä hyödyntävien toimijoiden käyttöön ja hankeaikana on tarkoitus sopia tarkemmin muun muassa vastuista ja tehtävistä.

– Minulla on vahva luottamus, että yhdessä saamme asioita eteenpäin ja tehdyt toimenpiteet jäävät toimijoiden pysyvään käyttöön. Koordinaatioalustan ansiosta maakuntaamme syntyy uusia mahdollisuuksia kohtaamiselle ja vuoropuhelulle. Tämä mahdollistaa erillään olevien toimijoiden ohjautumisen yhteisen keskustelun äärelle. Jos kaikki menee toivotulla tavalla, tekemämme työ lisää myös maakunnan innovaatiokyvykkyyttä ja sitä myötä kilpailukykyä. Tällä on siis merkitystä, painottaa Hietasalo.

Koulutukseltaan Hietasalo on hammaslääketieteen tohtori ja terveydenhuollon erikoishammaslääkäri ja hän on työskennellyt pitkään Porin perusturvassa. Vuonna 2019 Hietasalo aloitti työt erityisasiantuntijana ja hänen vastuulleen kuuluvat erilaiset kehittämistehtävät hankekoordinaattorin työtehtävien rinnalla.

– Olen kokenut, että kehittämistehtävät ovat minulle erittäin mieluisia ja niissä minulla on eniten annettavaa. Tehtäväkenttäni on laajentunut muutamassa vuodessa paljon ja olen saanut uusia mielenkiintoisia kokemuksia. Myös yhteistyöverkosto on kasvanut koko ajan ja minusta onkin mielenkiintoista tehdä yhteistyötä organisaatioiden yhdyspinnoilla. Koulutustaustani on antanut minulle hyvät valmiudet toimia näissä tehtävissä, mutta myös itse työ on opettanut paljon, Hietasalo pohtii.

Energiaa Hietasalo saa luonnosta ja lenkkipoluilta. Myös avantouinti kuuluu hänen mieluisiin harrastuksiinsa ja lempipaikka siihen löytyy Noormarkun jokirannasta.