Yhteiset hoito- ja palveluketjut parantavat yhteistyötä – hankekoordinaattori Jenni Salminen esittäytyy

Jenni Salminen on aloittanut palvelujen ohjaus ja valvonta -osahankkeessa hankekoordinaattorina lokakuussa 2020. Salmisen vastuualueeseen kuuluvat hoito- ja palveluketjut.

Jenni Salminen työhuoneessaan

Hoito- ja palveluketjujen lähtökohtana on aina tietyn asiakasryhmän tarve. Hoito- ja palveluketjuihin kuvataan koko tietyn asiakasryhmän hoito ja palvelut niin, että ne ovat asiakkaalle yhtenäinen kokonaisuus. Työtä tehdään organisaatiorajat ja ammattiryhmät ylittävissä maakunnallisissa työryhmissä. Tavoitteena on, että maakunnassa on yksi yhtenäinen malli, jonka mukaan tiettyä potilasryhmää hoidetaan. Hoitoketjut perustuvat valtakunnallisiin hoitosuosituksiin. Satasotessa tarkoituksena on kuvata hoito- ja palveluketjut näkyviksi niin ammattilaisille kuin asiakkaillekin. Tämä helpottaa hoidon ja palvelukokonaisuuden hahmottamista.

– Hoito- ja palveluketjujen suunnittelu parantaa eri organisaatioiden sekä ammattiryhmien välistä yhteistyötä. Lisäksi se antaa hyvän mahdollisuuden hoidon ja palveluiden kehittämiseen. Tavoitteena on, että eri toimijat hoitavat aidosti yhdessä yhteistä asiakasta ja vastaavat hänen palvelutarpeeseensa niin, että asiakas saa oikean hoidon ja palvelut oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Ennaltaehkäisy on erittäin tärkeä osa hoito- ja palveluketjuja, kertoo Salminen.

Erilaisten yksittäisten mallien ja prosessien suunnittelussa ja kuvaamisessa ei sinällään ole mitään uutta. Malleja ja prosesseja on kuvattu paljon eri toimijoilla, mutta käytännössä ne eivät aina eri organisaatioiden välillä kohtaa eikä niitä päästä näin ollen hyödyntämään laajemmassa organisaatio- ja ammattiryhmät ylittävässä mittakaavassa.

– Hankkeen tavoitteena on, että saisimme luotua maakunnallisia hoito- ja palveluketjuja mahdollisimman paljon ja tiivistettyä yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tämä mahdollistaa myös jo laadittujen, valmiiden prosessien ja mallien hyödyntämisen, sekä yhteen liittämisen. Hankkeen päätyttyä työ ei kuitenkaan lopu vaan hoito- ja palveluketjuja tulee päivittää vuosittain, viedä eteenpäin ja toimintaa kehittää jatkuvasti. Työn tulee siis jatkua hankkeen päätyttyäkin, sanoo Salminen.

Alun perin Vääksystä kotoisin oleva ja Satakuntaan kotiutunut Salminen on innokas opiskelija. Tällä hetkellä työn alla ovat terveystaloustieteen perusopinnot avoimessa yliopistossa. Koulutukseltaan Salminen on kätilö. Hän aloitti työt synnytyssalissa heti valmistuttuaan vuonna 2004. Tämän jälkeen hän on kouluttautunut myös terveydenhoitajaksi ja suorittanut ylemmän AMK-tutkinnon johtamisen ja kehittämisen puolelta. Avoimessa yliopistossa Salminen on suorittanut myös sosiaali- ja terveyshallintotieteiden perusopinnot.

– Hanketyöhön päädyin koska minulla oli aiempaa kokemusta hoitoketjutyöstä sekä opintojen kautta hankittuja valmiuksia tähän työhön. Hanketyössä pystyn vaikuttamaan asioihin ja kehittämään sekä itseäni että toimintaa. Mitä tahansa teenkin, teen sen kuitenkin kätilön sydämellä, kätilö ei lähde minusta koskaan, pohtii Salminen.

Töistä ja opinnoista Salminen irtautuu vapaa-ajallaan tanssin avulla. Koko perheen yhteinen kilpatanssiharrastus onkin kuljettanut heidät aina SM-kilpailuihin asti. Tanssi toimiikin hyvänä vastapainona työlle.