Yhteistyöllä laajemmat ensihoidon palvelut satakuntalaisille

Maakunnan tilannekeskus, Akuutti kotikeskus ja Combilanssi® -osahanke teki töitä Satakunnan rakenneuudistus -hankkeessa sen eteen, että Satakunnan hyvinvointialueella on käytössä laajemmat, liikkuvat päivystyspalvelut, joiden avulla asukas saa oikeanlaista apua.

Ensihoitajia ambulanssissa

Hankkeessa kehitettiin niin maakunnan tilannekeskusta, Combilanssi-toimintaa kuin akuutteja kotiin vietäviä tutkimuksia ja hoitoa.  Hankkeessa tehtävä kehitystyö jatkuu edelleen Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen alla. Visiona on, että Maakunnan tilannekeskuksessa on käytössä nykyistä kattavampi reaaliaikainen tieto kaikista hyvinvointialueen liikkuvista sote- ja pelastustoimen resursseista. Lisäksi on tärkeää, että kaikki liikkuvaa työtä tekevät sote-ammattilaiset tekevät hoidon tarpeen arvion tasalaatuisesti, yhteisen mallin mukaan. Näin voidaan taata, että resurssit riittävät nykyistä paremmin ja tarkoituksenmukaisemmin.

– Tulevaisuudessa Satakunnan hyvinvointialueella saa päivystyspalvelut yhden luukun periaatteella. Oikea apu oikeaan aikaan tarkoituksenmukaisimmalla resurssilla, kertoo hankekoordinaattorina toimiva ensihoidon kenttäjohtaja Heikki Lampinen.

Hoidon tarpeen arvioinnilla oikea apu oikeaan paikkaan

Osahankkeessa perustason terveydenhuolto ja erikoissairaanhoito kehittivät yhteistyötään mm. mobiilietäpalveluiden avulla. Maakunnan tilannekeskuksessa tehtävän kiireettömien ensihoitotehtävien hoidon tarpeen arvion avulla potilaille on pystytty tarjoamaan tarkoituksenmukaisin apu. Noin 50 % tehtävissä tämä on tarkoittanut muuta kuin perinteistä ambulanssia.

– Potilaan näkökulmasta tämä on parempi ratkaisu, koska tilannekeskus saa hoidon tarpeen arvion avulla monipuolisemman kuvan tilanteesta, selvittää Lampinen ja jatkaa: – Hoidon tarpeen arviolla haetaan juuri se palvelu, mitä henkilö oikeasti tarvitsee sillä hetkellä.

Kiireettömien ensihoitotehtävien hoidon tarpeen arvio oli jo vuonna 2021 Satakunnan ensihoidon palvelutasopäätöksessä. Vuonna 2021 toiminta-aika oli joka päivä klo 8-22. Toiminta todettiin kustannustehokkaaksi ja potilaslähtöiseksi, ja vuoden 2022 alusta lähtien toiminta laajeni ympärivuorokautiseksi.

– Osahankkeessa kehitetyt toimintamallit ovat herättäneet muualla Suomessa kiinnostusta ja olemme voineetkin esitellä toimintaa ylpeydellä, kertoo Lampinen.

Combilanssitoiminta laajenee Satakuntaan

Combilanssi on toimintamalli, jossa yhdistyvät koti- ja laitoshoidon geriatrinen osaaminen sekä hoitotasoinen ensihoito. Toimintamalli huomioi erityisesti iäkkäät laitos- ja kotihoidon asiakkaat. Potilaiden luo viedään kattava osaaminen sekä hoito- ja tutkimusvälineistö eikä näin ollen potilasta tarvitse välttämättä siirtää kotoa, vaan tutkimukset ja hoito tuodaan paikanpäälle.

– Combilanssi on ollut Satakunnan ensihoidon palvelutasossa Porin toiminta-alueella 2021 alkaen.  Vuoden 2021 aikana toiminta laajeni Raumalle. Myös Raumalla toiminta on koettu hyväksi ja pilotointi tulee jatkumaan vuoden 2022 loppuun, toteaa sairaanhoitaja ja Rauman hankevastaava Jonna Elovaara.

Tavoitteena on, että Satakunnan hyvinvointialueella on kattava Combilanssi-verkosto, joka palvelee erityisesti ikääntyviä ja vammaisia, sekä tarvittaessa kaiken ikäisiä hätätilapotilaita.

Ammatillinen tieto ja osaaminen tärkeässä asemassa yhteistyössä

Hankkeessa on tehty laajaa yhteistyötä eri ammattikuntien ja organisaatioiden kesken. Toimiva ja joustava yhteistyö on luonut hyvää pohjaa hyvinvointialueen moniammatilliselle yhteistyölle. Yhteistyö on aina arvostuskysymys: pitää nähdä toisten ammattikuntien osaaminen sekä luottaa siihen.

– Mukana olevat ammattilaiset ovat nähneet toiminnan edut ihan koko järjestämälle sekä potilaalle näkyvät hyödyt. Tämä on lisännyt työn merkityksellisyyttä kaikille, kertoo sairaanhoitaja ja projektisuunnittelija Susanna Sällilä.

Paras palkinto ammattilaisille on, kun näkee että kehittämistyö tuottaa tulosta ja muutosta tapahtuu.

– Osoitan kiitokseni kaikille, jotka ovat tätä työtä tehneet ja kehittäneet. Ammattilaiset tekevät yhdessä tämän muutoksen, ja kova etulinja tekee työtä jatkuvasti maakunnassa pitäen pyörät pyörimässä. Tästä porukasta voi olla ylpeä, Lampinen kiittää.